Cầu Rạch Gia, đường Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Q.12