322 Tổ 7 – KP5 – Tô Ngọc Vân – P. Thạnh Xuân – Q.12 – Tp.HCM