135/1 Nguyễn Ảnh Thủ – Xã Trung Chánh – H. Hóc Môn – Tp.HCM