823 Trường Chinh – P. Tây Thạnh – Q. Tân Phú – Tp.HCM