227 Bình Long – P. Bình Hưng Hòa A – Q. Tân Phú  Tp.HCM