Khu vực Q. Tân Phú – Bình Tân – Q8

Cửa hàng Thanh Bình Phát Cửa hàng Nguyễn Khánh Cửa Hàng Sắt Mạnh Linh II Tạp hóa Ông Già