QL19 – Xã Bàu Cạn – Huyện Chư Prông – Gia Lai

Leave a Comment