Vân bông

114,300

Mô tả

Sơn lót kẽm TB, Lót kẽm P80,Sơn lót O2